Polska Giełda Nieruchomości Komercyjnych

proponuje organizację procesu sprzedaży w systemie aukcyjnym.Na spowolnionym rynku nieruchomości w procesie sprzedaży najlepiej się sprawdza licytacja w górę z zastrzeżeniem ceny minimalnej.


System aukcyjny jest najlepszą metodą marketingową pozwalającą na wykreowanie poprzez aukcję obiektywnej ceny rynkowej nieruchomości.

 Jak to wygląda w praktyce?


Właściciel nieruchomości po konsultacjach z radcami handlowymi i konsultantami PGNK musi określić skrajną cenę minimalną sprzedaży nieruchomości, którą ostatecznie chce osiągnąć i ofertową cenę wywoławczą na atrakcyjnym poziomie w celu zachęcenia jak największej liczby kontrahentów do kupna nieruchomości. Atrakcyjna cena przyciąga inwestorów.

Sprzedaż w systemie aukcyjnym może być realizowana dopiero po zorganizowaniu co najmniej 2 kontrahentów do kupna. Po oględzinach nieruchomości i zapoznaniu się z dokumentacją składają oni stosowne oświadczenia i przystępują do licytacji. Aukcja może być prowadzona według uzgodnień kandydatów do licytacji pisemnie, ustnie lub pocztą elektroniczną.


Warunkiem niezbędnym do realizacji sprzedaży w systemie aukcyjnym jest przeprowadzenie intensywnych działań marketingowych w celu maksymalnego rozpowszechnienia oferty.


Organizując proces sprzedaży trzeba pamiętać,że minimalny czas trwania cyklu marketingowego na polskim rynku nieruchomości to 6 miesięcy.


Tyle czasu wymaga zorganizowanie skutecznej operacji sprzedaży z zastosowaniem systemu kompleksowej reklamy i intensywnej akcji promocyjnej. Takie są realia na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.


Tylko kompleksowa reklama i intensywna akcja promocyjna może skutecznie wpłynąć na przyspieszenie procesu sprzedaży i przynieść korzystny efekt
finansowy – żeby dobrze sprzedać 
trzeba odpowiednio zainwestować w ofertę.


Nieruchomości komercyjne, które mogą wywołać zainteresowanie inwestorów zagranicznych wymagają dodatkowo zastosowania działań promocyjnych na międzynarodowych portalach prezentujących nieruchomości w skali światowej w wersji angielskiej oraz akcji marketingowych nakierowanych na agencje inwestycyjne, grupy kapitałowe, banki, instytucje leasingowe oraz biura nieruchomości w kraju i za granicą.System kompleksowej reklamy jest prezentowany na stronie informacyjnej

www.reklamanieruchomosc.orgW systemie aukcyjnym może dojść do znaczącego przebicia w górę ceny nieruchomości wskutek działania już czynników psychologii marketingu na licytacjach (emocjonalna walka o zwycięstwo na aukcji). Może się też zdarzyć, że uczestnicy licytacji nie dojdą do ceny minimalnej i wtedy właściciel decyduje, czy sprzedaje w najwyższej cenie wylicytowanej na aukcji.


Natomiast takie czynniki jak nietrafiona lokalizacja i zbyt wysoka cena w zestawieniu z trudną sytuacją na rynkach finansowych mogą spowodować, że pojawi się tylko jeden kandydat i wtedy znowu decyduje właściciel o dalszych krokach na giełdzie.


Na każdym etapie organizacji procesu sprzedaży nieruchomości brokerzy i doradcy Polskiej Giełdy Nieruchomości Komercyjnych pomagają zbadać dokumenty,sformułować zagrożenia,oszacować poziom ceny rynkowej,wyczyścić obciążenia i ograniczenia,zabezpieczyć transakcję notarialną oraz przeanalizować możliwości zwiększenia wartości nieruchomości.


Po analizie i zbadaniu dokumentów pomagamy także dobrać odpowiedni system sprzedaży dostosowany do rodzaju i kategorii nieruchomości oraz możliwości finansowych właściciela.


Jak dojść do właściwej ceny rynkowej?


Pamiętajmy, że optymalną cenę rynkową tworzy suma kupców w relacji ze sprzedającym.


Starożytna 
maksyma handlowa jest prosta i stwierdza bezwzględnie, że nieruchomość jest warta tyle, ile kupiec za nią zapłaci.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić ceny najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej proponujemy system aukcyjny z zastosowaniem kompleksowej kampanii reklamowej Polskiej Giełdy Nieruchomości Komercyjnych z intensywną akcją promocyjną z całym wachlarzem działań marketingowych.


Rynkowa metoda szacowania nieruchomości w systemie aukcyjnym polega na maksymalnym wypromowaniu oferty w oparciu o intensywną prezentację i reklamę.


Druga maksyma kupiecka przecież mówi wyraźnie : żeby dobrze sprzedać trzeba trochę wydać. Sukces w sprzedaży nieruchomości zależy wprost od kompleksowej kampanii reklamowej i intensywnej akcji promocyjnej. Aby uzyskać korzystną cenę trzeba zainwestować w reklamę nieruchomości zintegrowaną z profesjonalną obsługą marketingową.


Kompleksowa kampania reklamowa organizowana jest w branżowych serwisach internetowych Polskiej Giełdy Nieruchomości Komercyjnych z promocją w mediach społecznościowych z rozszerzeniem prezentacji ofert na starannie wyselekcjonowanych portalach ogłoszeniowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.


System kompleksowej reklamy jest prezentowany na stronie


www.reklamanieruchomosci.org
Zapraszamy do współpracy.


Zespół Doradców Handlowych i konsultantów PGNK :

Jerzy Szymański

szef@kgn.pl

w godz. 8-16

tel. 602369803

 

Agnieszka Radomska

aga@kgn.pl

w godz. 8-16

tel. 666039371

 

Anna Abaszów

anna@kgn.pl

w godz. 8-20

tel. 724852322

 

Kacper Łukasik

kacper@kgn.pl

w godz. 8-20

tel. 662256502

 

pgnk.eu

investpoland.pro

www.reklamanieruchomosci.org