PGN Anna Szymańska
ul. Bohaterów Getta 11A
57-300 Kłodzko
NIP: 8811258297


Zapraszamy do współpracy


ZESPÓŁ RADCÓW PGNK
Koordynator marketingu inwestycyjnego


Jerzy Szymański

szef@kgn.pl

w godz. 8-16

tel. 602369803

 


Koordynator marketingu
komercyjnego


Agnieszka Radomska

aga@kgn.pl

w godz. 8-16

tel. 666039371