W systemach kompleksowej reklamy EXCLUSIVE i INVEST POLAND konieczny jest wybór trybu prezentacji oferty. Kampania reklamowa jest wtedy indywidualnie dostosowana do potrzeb właściciela. Dostępne tryby prezentacji to :

1. OFERTA OTWARTA (open listing) to podstawowy tryb prezentacji. Dane nieruchomości oraz kontakt do właściciela są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Reklama może obejmować wszystkie serwisy krajowe i globalne z uwzględnieniem dokładnej lokalizacji nieruchomości. Każdy kto zgłosi się do PGN otrzyma informację o możliwości skontaktowania się ze sprzedającym.

2. OFERTA SONDAŻOWA (survey listing) to tryb prezentacji przeznaczony dla właścicieli, którzy nie są pewni jak ustalić cenę wywoławczą sprzedawanej nieruchomości oraz chcą przekonać się czy na rynku jest aktualnie zainteresowanie zakupem nieruchomości danego typu. Pełna promocja na portalach krajowych z dopiskiem „Oferta sondażowa. Prosimy o kierowanie propozycji cenowych” pozwoli ustalić siłę zainteresowania nieruchomością oraz wartość zgodną ze standardami rynkowymi.

3. OFERTA ZASTRZEŻONA (restricted listing) to tryb prezentacji gdzie część informacji na temat nieruchomości zostaje zastrzeżona i może zostać udostępniona dopiero po bezpośrednim kontakcie z właścicielem lub reprezentantem właściciela nieruchomości. Informacje takie nie są publikowane w ogłoszeniu. To, które informacje zostaną zastrzeżone zależy od samego właściciela. Oferta prezentowana jest z klauzulą : “Szczegółowe informacje po zarejestrowaniu kontrahenta na Giełdzie PGN i podpisaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy handlowej”.

4. OFERTA AUKCYJNA (auction listing) tryb prezentacji nakierowany na zdobycie co najmniej dwóch kontrahentów. Sprzedający ustala z PGN cenę wywoławczą na poziomie pozwalającym uzyskać minimum dwóch zainteresowanych – chętnych do podjęcia rywalizacji na zorganizowanej przez PGN aukcji nieruchomości. Cena minimalna pozostaje zastrzeżona i nie zobowiązuje właściciela do sprzedaży nieruchomości w jej wysokości. Każdy z potencjalnych kupujących, którzy zgłoszą się do udziału w aukcji wpłaca wadium (warunek uczestnictwa). Następnie ustalony zostaje termin aukcji. Oferta w systemie aukcyjnym może obejmować pełną promocję i jest opatrzona dopiskiem „sprzedaż w systemie aukcyjnym z zastrzeżeniem ceny minimalnej”. Więcej o systemie aukcyjnym przeczytasz tutaj.

5. OFERTA LEASINGOWA (lease listing) to tryb prezentacji przygotowany z myślą o firmach i instytucjach poszukujących nieruchomości dopasowanych do standardów leasingowych. Oferta leasingowa opatrzona jest dopiskiem „Oferta przeznaczona także do leasingu. Warunki organizacyjno-finansowe do ustalenia w kontakcie bezpośrednim”.

6. OFERTA Z NAGRODĄ (listing with a finders fee) to tryb pozwalający na zaangażowanie w sprzedaż biura nieruchomości bez konieczności wiązania się umową pośrednictwa. Sprzedający wykupując kampanię reklamową zobowiązuje się do wypłaty nagrody za skuteczne znalezienie kontrahenta w ustalonej między stronami wysokości. Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana bez udziału biura oferta jest wycofywana z bazy pośrednika bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat.